Sessie

Keynote - Material Matters - Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij

Thomas Rau
Architect / Eigenaar
RAU B.V.Thomas neemt u mee op een spannende ontdekkingstocht naar het nadenken over onze rol op aarde. In deze inspirerende keynote sessie neemt hij u, aan de hand van aansprekende voorbeelden, mee naar een ‘nieuwe’ wereld waarin de consument niet langer ‘eigenaar’ maar ’gebruiker’ is, materialen rechten krijgen en afval verleden tijd is. Een utopie? Daar lijkt het niet op.

In zijn boek Material Matters schetst Rau samen met co auteur Sabine Oberhuber het model dat deze revolutie mogelijk maakt. Met diverse cases tonen zij aan dat een toekomstbestendige wereld weleens dichtbij zou kunnen liggen.

U krijgt het boek Material Matters gratis mee op 22 maart!

Sessie
11:00 - 11:40

Sessie 1a - In gesprek met drie woningcorporaties

Woningcorporaties zijn al jaren bezig met het thema Energie. Zij geven vaak het goede voorbeeld en verbinden duurzaamheid aan thema’s als leefbaarheid en betaalbaarheid.

Logisch dat zij ook een rol voor zichzelf zien in het bredere thema Circulaire economie. Maar wat is die rol dan? Kunnen ze de waarde van de grondstoffen wellicht verzilveren of de inclusieve economie een impuls geven? Of beiden?

We gaan erover in gesprek met drie corporaties met verschillende invalshoeken.

Sessie
11:00 - 11:40

Sessie 1b - Het circulair aanbestedingsproces binnen de overheid

Sander Lubberhuizen
Adviseur circulaire Infra
Provincie OverijsselSander vertelt openhartig over zijn opgedane circulaire aanbestedingservaringen bij het project “de Parken” in Apeldoorn en wat zijn eerste ervaringen zijn binnen de Provincie Overijssel. Welke vijf gouden regels zijn er om circulair aan te besteden en hoe krijgen we met elkaar het circulaire aanbestedingsvliegwiel in beweging?

Sessie
11:00 - 11:40

Sessie 1c - Nieuwe businessmodellen voor de aannemer

Michel Schuurman
sr. programmamanager
MVO NederlandNieuwe businessmodellen voor de aannemer. Michel Schuurman gaat in debat met een circulaire bouwer over de keuze van het businessmodel bij ciruclair bouwen, de financiering van gebouwen en gebouwonderdelen.

Sessie
11:50 - 12:30

Sessie 2a - Circulair met innovatieve materialen

Informatie volgt

Sessie
11:50 - 12:30

Sessie 2b - Circulair met innovatieve materialen

Informatie volgt

Sessie
11:50 - 12:30

Sessie 2c - De visie van een financier

Informatie volgt

Sessie
13:30 - 14:10

Sessie 3a - Circulair bouwen met verplaatsbare woningen

Erwin Slagboom                                   Kristoffel Klap
Projectmanager                                     Directeur
De Groot Vroomshoop                           Ons Doel                     


Jurrian Knijtijzer
Oprichter
Finch BuildingsVerplaatsbare woning concepten. In deze discussie onder leiding van Thijs Luijkx staat het circulaire businessmodel van verplaatsbare woningen centraal aan de hand van de case Sumatrastraat Leiden. In Leiden heeft woningcorporatie Ons Doel tijdelijke Finchwoningen laten bouwen door De Groot Vroomshoop. De eerste verplaatsing is na drie jaar en de gemeente zorgt de komende 25 jaar voor nieuwe locaties waar nodig.

De leden van het discussiepanel gaan in op hoe bouwers, corporaties en gemeenten het model samen verder kunnen optimaliseren. En we proberen met elkaar antwoorden te formuleren op de vragen: Welke eisen stelt men aan het ontwerp om verplaatsbare woningen circulair te maken? Welke afstemming vindt plaats bij levensduur van materialen en onderdelen, maar ook bij het terugnemen ervan bij einde exploitatietermijn. Wie doet het onderhoud? De corporatie of de bouwer? En wat wordt verwacht van de leveranciers?

Sessie
13:30 - 14:10

Sessie 3b - Circulariteit vanaf de ontwerpfase

Floris Schiferly
Stedenbouwkundig ontwerper en partner
Superuse StudiosHoe start je een bouwproject circulair? Van circulair ontwerpen tot bouwen. Welke waarde geven wij mee aan circulaire gebouwen in de ontwerpfase?
Floris neemt u in dit proces mee o.a. aan de hand van het Blue City project.

Sessie
13:30 - 14:10

Sessie 3c - De praktijk van nieuwe businessmodellen: project Emergis

Dorine Peters                                      Geert Dirkse
Directeur Vastgoed                                Sector specialist
Emergis                                                 Bouw & Vastgoed
                                                               Rabobank


Taco Tuinhof
Architect/partner
Rothuizen architectenEmergis kinder- en jeugdpsychiatrie in Kloetinge heeft twee klinieken die in het eerste kwartaal van 2019 samengaan in een nieuw gebouw. Een van de huidige klinieken wordt verbouwd en met een stuk nieuwbouw omgevormd tot een duurzame en maatschappelijk verantwoorde zorgvoorziening. De nieuwe kliniek kenmerkt zich door een ‘healing environment’, is energieneutraal, bestaat uit duurzame biobased materialen en wordt gebouwd volgens de principes van circulair bouwen. Dit unieke project dient als voorbeeld voor de Provincie Zeeland en wordt landelijk op de voet gevolgd door de wereld van circulair en maatschappelijk verantwoord bouwen.

Een discussie o.l.v. Michel Schuurman (MVO Nederland) tussen sprekers die nauw verbonden zijn met het project. Ze geven u uitgebreid antwoord op de vraag hoe je een stap verder zet in circulariteit en energiezuinigheid.

Sessie
14:20 - 15:00

Sessie 4a - Paneldebat gebouweigenaren

Paneldiscussie gebouweigenaren

o.l.v. Michel Schuurmans (MVO Nederland)

Sessie
14:20 - 15:00

Sessie 4b - Meten is weten. Ook bij circulair bouwen.

John Mak
Directeur W/E adviseurs

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft de milieubelasting aan van materialen in een gebouw. De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Dit helpt de circulariteit van een gebouw in te schatten. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Voor het grootste deel is dit het materiaal wat nodig is om het gebouw te bouwen. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

 

Sessie
14:20 - 15:00

Sessie 4c - Tijdelijke Rechtbank Amsterdam: het businessmodel, de financiering en exploitatie

Menno Rubbens
directeur/eigenaar
cepezed projects b.vMenno gaat in op verschillende circulaire productconcepten en op de specifieke aanbesteding, vormgeving, realisatie en exploitatie van de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam (2016) aan de hand van het businessmodel wat aan het project ten grondslag ligt.

Welke afwegingen zijn gemaakt in de verschillende fasen van het project en hoe was daarin de interactie binnen het consortium en met de opdrachtgever en gebruiker?

Tot slot wordt een doorkijkje gegeven op het volgende leven van het gebouw wat over enkele jaren begint, zodra de Rechtbank Amsterdam het gebouw heeft verlaten.

Sessie
15:30 - 16:10

Sessie 5a - Circulair slopen. Urban Mining in de praktijk

Michel Baars
Directeur
New Horizon Urban Mining B.V.Urban mining heeft de toekomst. Hoogwaardig hergebruik heeft de toekomst. Het slopen van (delen van) gebouwen wordt tot nu vooral gezien als een vervelende kostenpost, een risico en een verstoring van het renovatie-, transformatie- of ontwikkelingsproces. Het kan anders. Fundamenteel anders. Door het toepassen van “Urban Mining” behouden we de waarde van de vrijkomende materialen met een lager risico en lagere kosten tot gevolg.

Michel laat graag zien op welke manier we dit in de praktijk brengen. Door te oogsten in plaats van te slopen en door op een vernieuwende manier samen te werken met gevestigde bedrijven.

Sessie
15:30 - 16:10

Sessie 5b - Materialenpaspoort Madaster

Pablo van den Bosch
Board Member Madaster Foundation
MadasterEen materialenpaspoort van een bouwwerk maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage veel eenvoudiger en geeft bouwwerken meer waarde. Madaster biedt vastgoedeigenaren, aannemers, adviseurs, producenten en toezichthouders de mogelijkheid om gedetailleerde informatie over de in vastgoed toegepaste materialen, componenten en producten te registreren en beheren. Met de registratie kan een materialenpaspoort van een gebouw worden gecreëerd. In de presentatie licht Pablo van den Bosch (medeoprichter van de Madaster Foundation) deze kijk op materialen toe en gaat hij dieper in op de toepassingsmogelijkheden die het Madaster Platform biedt.

Sessie
15:30 - 16:10

Sessie 5c - Circulariteit in de praktijk, het verhaal van Circl

Hans Hammink                                        Nick Jaring
Associate ---------------------------------------- Projectleider
Architekten Cie                                         Bam Bouw en
                                                                 Techniek

 

 

Sessie
16:20 - 17:00

Keynote -Circulair Bouwen, anticiperen op de toekomst

Prof. dr. ir. Anke van Hal

 

Kom samen met een collega

  
Thomas Rau /
Sabine Oberhuber

 

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.